Artikel Budaya

Sambutan Ketua Remaja Masjid Pada Pengajian Rutin

0 Comments
Home
Artikel
Budaya
Sambutan Ketua Remaja Masjid Pada Pengajian Rutin
Sambutan Remaja Masjid Pada Pengajian Rutin, Seringkali kita sebagai ketua, atau wakil dari remaja masjid diminta untuk memberikan sambutan dalam acara pengajian rutin seperti pengajian bulanan, mingguan, pengajian ibu-ibu, dan lainya.

Untuk itu kita harus mempersiapkan diri baik mental maupun teks kata-kata dalam sambutan tersebut, sehingga tidak grogi.

Teks sambutan remaja masjid ini semoga dapat menjadi inspirasi bagi saudara yang kebetulan mendapat tugas untuk memberikan sambutan.


Sambutan Ketua Remaja Masjid Pada Pengajian Rutin

 
Berikut contoh teks sambutan remaja masjid pada pengajian rutin

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh..

Alhamdulillahirobbil 'alamin, wabihi nasta'in 'ala umuriddunya waddin, ashsholatuwassalamu'ala asrofil ambiyaa iwal mursalin wa'ala alihi washohbihi ajma'in, amma ba'du.

Yang saya hormati Bapak Hadi Nugroho selaku takmir masjid Al Hidayah
Yang saya hormati Bapak Sulaiman selaku Ketua RT.11 Lingkungan I
Yang saya hormati para ‘alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat desa Suka Menanti
Yang saya takdimi Ustad. Nurul Arifin selaku imam masjid
Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jama’ah pengajian yang dirahmati Allah..

Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bersama-sama dapat hadir dan berkumpul di masjid Al Hidayah ini dalam keadaan sehat, tanpa halangan suatu apapun. Aamiin...aamiin ya robal ‘alamin.

Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan mencupakan sholawat "Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi sayyidina Muhammad".

Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, beliau bekenan menolong kita di Yaumil Kiamah kelak. Aamiin...

Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin jama’ah pengajian yang dirahmati Allah..

Sebelumnya saya mohon ijin kepada bapak/ ibu jama’ah untuk menyampaikan sedikit sambutan sebagai wakil dari remaja masjid dan juga sebagai panitia dalam pengajian ini.

Disini saya selaku ketua remaja masjid mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dan segenap panitia atas terlaksananya kegiatan pengajian ini.

Ini berkat kerja keras rekan-rekan dan segenap panitia, semoga kerja keras rekan-rekan dicatat sebagai ibadah oleh Allah SWT. Aamiin..

Tak lupa kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam mempersiapkan pengajian ini, sehingga pengajian ini dapat terlaksana dengan baik.

Dengan diadakanya pengajian ini semoga keimanan kita semakin meningkat dan silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik sehingga persatuan dan kesatuan kita sebagai umat islam, khususnya yang berada di lingkungan kita ini semakin harmonis.

Selanjutnya, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam pengajian ini. Semoga kehadiran bapak/ibu dan tamu undangan sekalian dicatat sebagai ibadah oleh Allah SWT. Aamiin..

Terakhir, kami atas nama remaja masjid mohon maaf kepada bapak/ Ibu dan hadirin serta jama’ah atas sambutan, jamuan dan penyediaan tempat yang sangat sederhana dengan segala kekurangan yang ada pada pengajian ini.

Inilah kemampuan kami, semoga tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap bapak/ibu dan jama’ah sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini dapat bernilai ibadah serta bermanfaat bagi kita semua. Aamiin…

Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Demikian contoh sambutan Ketua Remaja Masjid Pada Pengajian Rutin, silahkan baca contoh sambutan lainya seperti: Sambutan Tuan Rumah Pengajian Singkat, Sambutan Tuan Rumah Acara Syukuran, dan lainya.

No comments